Az alábbiakban kifejtjük miért jött el 2020. évben az acélszerkezetű házépítési rendszerünk időszerűsége.

Építőipari szigorítás várható!

Az Európai Unió területén (így Magyarországon is!) 2020 után már csak „közel nulla” energiaigényű épületek épülhetnek!

Mit jelent ez?

Az Unió 2010-ben határozott, döntését a 2010/31 EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben fogalmazta meg, elvárásként támasztva, hogy a tagországoknak ezt legkésőbb 2013 elejéig be kellett illeszteniük a jogrendjükbe. erről alábbi szabályozás rendelkezik:

2010/31 EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikk
(1)A tagállamok biztosítják, hogy:
a) 2020. december 31-ig valamennyi új épület közel nulla energiaigényű épület legyen; és
b) 2018. december 31. után a hatóságok által használt vagy tulajdonukban levő új épületek közel nulla energiaigényű épületek legyenek.

Építési szabályrendszer időszerűsége Magyarországon

Magyarországon – 2014. december 31-ig – egy 2006-os elvárásrendszer, a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szabályozza az épületekkel kapcsolatos energetikai elvárásokat – melyek már évek óta igencsak túlhaladottnak, az európai átlagot jócskán alulmúlónak bizonyultak. Hosszú várakozás után 2014 tavaszán jelent meg (az 1246/2013 (IV.30.) Kormányhatározatra alapozva) a 20/2014. (III.7.) BM rendelet, amely a következő években jogszabályilag meghatározza azt, energetikailag milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy Magyarországon épülő, vagy éppen komolyabb felújításon áteső épületnek. A szerkezetek hőszigetelő képességét az ún. hőátbocsátási tényezővel (U-érték) fejezik ki.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk azt, miként változtak az új rendeletben a régihez képest a szerkezetek hőszigetelésére vonatkozó határértékek. (A táblázatban egy harmadik oszlopot is feltüntettünk: ebben még az új rendeletben foglaltaknál is szigorúbb követelmények szerepelnek. Ez volt a szakma közös javaslata a döntéshozók felé, melyet a Magyar Mérnöki Kamara terjesztett elő. Ennél végül egy kicsivel megengedőbb változat került a rendeletbe.)

Az EU direktíva alapján 2020-tól Magyarországon további szigorítás várható!

A “közel nulla” energiaigényhez kapcsolódó követelményszint véglegesítése a következő években várható. Mivel azonban ennek a második szigorítási lépcsőnek az életbe léptetése legkésőbb 2020. december 31-t követően kötelező, így a ma építkezőknek, felújítóknak mindenképpen érdemes megkísérelni már ma felkészülni rá.

„Közel nulla energiaigényű épület: az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költségoptimalizált szinten megvalósult vagy annál energiahatékonyabb épület, amelyben a primerenergiában kifejezett éves energiaigény legalább 25%-át olyan megújuló energiaforrásból biztosítják, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított.”
Információk szerint a végleges követelményrendszer akkor alakul ki, amikor véglegesül a Magyar Épületenergetikai Stratégia. A szakma reményei szerint az épületszerkezetekre vonatkozó elvárások legalább a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) által javasolt, korábban bemutatott követelményei lesznek (vagy annál szigorúbbak).

A Royal Palace Okos Házak által kivitelezett acélszerkezet családi ház energetikai együtthatója U=0,07 W/m2K. Fentiek alapján kijelenthető, hogy a Royal Palace Okos Házak építési rendszere a hazai piacon a leghatékonyabban képes ezt a követelmény szintet teljesíteni a többi építési rendszer közül.

Call Now ButtonFelhívom